آگهی استخدام
Pooya Gharb | راد آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ

Aluminumrad1

 

 

یکی از محصولات تولیدی شرکت پویاغرب راد آلومینیومی  1350با قطرهای 9.5 mm و 12.5 mm می باشد که از جمله مهمترین مواد اولیه تولید انواع هادی های هوایی آلومینیومی است.

 گرید شمش های مورد استفاده از نوع EC (Electrical Conductor grade) بوده که لازم است درصد آلومینیوم آن بیش از 99.50% باشد. این شمش ها در کوره های اصلی موجود طی فرایند ریخته گری پیوسته ذوب شده و سپس مذاب حاصل به کوره نگهدارنده انتقال می یابد. به علاوه برای بهبود کیفیت مذاب حاصل، عملیات کیفیت سازی از قبیل جداسازی آخال و ناخالصی توسط پودر کاورال و گاز نیتروژن و افزودن موادی به عنوان جوانه زا جهت کنترل خواص مکانیکی و الکتریکی نیز انجام می گیرد. مواد مذاب از کوره نگهدارنده به چرخ کریستال یا رینگ مسی انتقال یافته و توسط جریان آب در اطراف چرخ ذوب به شکل کریستال درمی آید. سپس به داخل دستگاه نورد هدایت شده و به راد آلومینیومی با قطر دلخواه تبدیل شده و به صورت کویل آماده استفاده یا انبارش می گردد.

 

رادهای تولیدی مطابق با استاندارد  ASTM B233توسط واحد کنترل کیفیت از جهت مشخصات مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی کنترل می گردند.

Aluminumrad2

 

Ask a question
1000 characters left