آگهی استخدام
Pooya Gharb | هادي پرظرفيت ACSS/TW

Acsstw1

 

یکی از جدیدترین محصولات در عرصه هادی های هوایی آلومینیومی هادی ACSS/TW (Aluminum Conductor Steel Supported/Trapezoidal Wire) می باشد که مزایای دمای عملیاتی بالای هادی های  ACSS و کاهش قطر یا افزایش رسانایی هادی های TWرا با هم تلفیق کرده است. نتیجه این تلفیق بطور قابل توجهی باعث افزایش ظرفیت انتقال شده، بدون اینکه در بار مکانیکی ناشی از هادی های بزرگتر افزایش بوجود آید.  ACSS/TWیک هادی ترکیبی هم مرکز با یک یا چند لایه از رشته های آلومینیوم ذوزنقه ای شکل می باشد که مغزی فولاد را احاطه کرده اند. شکل ذوزنقه ای آلومینیم با از بین بردن مشکل افت توان و همچنین حذف مشکل محدود کردن ظرفیت انتقال باعث عملکرد بهتر و همچنین کاهش هزینه تلفات می شود.

در هادی های پرظرفیت معمولا از مغزی های HS با استحکام بیشتر نسبت به نوع  ACSRاستفاده می شود. این ویژگی در کنار استفاده از مفتولهای آلومینیومی آنیل شده و مفتول های با مقطع ذوزنقه ای شکل موجب می شود که فرسایش کمتر و میزان ظرفیت انتقال خط افزایش یابد. هادی های پرظرفیت قادر هستند که به حداکثر دمای عملکرد حدود 200'C بر اساس محدودیتهای الکتریکی تعیین شده برای غلبه بر فشارهای عمده خطوط انتقال هوایی دست یابند. این در حالی است که هادی های  ACSRحداکثر تا دمای 120 درجه عمل کرده و هنگام کارکرد در دماهای بالا حتی در زمان های اضطراری و مدت کوتاه خصوصیات هادی تغییر پیدا می کند که معمولا این امر اجتناب ناپذیر است و نتیجه آن افزایش Sag و در نتیجه کاهش جریان موٌثر خط خواهد شد.

بعضی از مشخصات و مزایای این نوع هادی های پرظرفیت در ذیل آورده شده است :

·          انتقال جریان بالاتر تا حدود دو برابر به دلیل دمای کاری بالاتر و رسانایی بیشتر.

·           نفوذ کمتر رطوبت به دلیل چیدمان فشرده تر رشته های آلومینیومی.

·          افزایش سطح مقطع آلومینیومی به مقدار 20 تا 25 در صد به طور متوسط در حالت قطر برابر.

·         به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی برای شرکتهای تأسیسات برقی.

·           مقاومت الکتریکی پایین تر( 15 تا 25 در صد به طور متوسط ).

·         Sag   کمتر در دماهای کاری بالا به دلیل خاصیت آنیل.

هادی هاییACSS/TW بر اساس استاندارد ASTM B857 ، در شرکت طراحی و تولید شده اند. به منظور اثبات ویژگی های محصولات تولیدی، چند نمونه از نتایج تست انجام شده در ایستگاه تست هادی ها در اشکال زیر به صورت عملی نشان داده شده است.

مقایسه میزان sagدر دو سیم:

Acsstw2

 

تغییرات دما در زمان تست :

Acsstw3

 

Ask a question
1000 characters left