آگهی استخدام
Pooya Gharb | هادي پرظرفيت ACSS/AW

Acssaw1

 

 

هادی های نسل جدید ACSS/AW نیز ازنوع هادی های موسوم به HTLS (High Temperature Low Sag) بوده و مطابق استاندارد  ASTM B856 تولید می شود. به عبارت ديگراین هادی ها مزایای هادی های ACSR/AW و ACSS را همزمان دارا بوده و دارای فلش كم ودماي کاری بالاهستند و مانند دیگر انواع هادی های پرظرفیت، از رشته های آلومینیومی آنیل شده تشکیل شده اند که با  سیم های فولادی پرکربن کلد شده تقویت شده اند.سیم های فولادی پرکربن کلد شده مورد نظرنیز از استانداردASTM  B502  پیروی می کند.

بعضی از مشخصات و مزایای این نوع هادی ها در ذیل آورده شده است :

·         قابلیت تحمل دمای کاری بالا بدون از دست دادن خواص مکانیکی 

·         پایداری حرارتی و مقاومت به خوردگی بسیار بالا

·         افزایش توان الکتریکی در شرایط نامساعد جوی بدون افزایش میزان فلش (SAG) سیم و قابلیت انتقال حدود دو برابر جریان نسبت به هادی ACSR.

·         استحکام به خستگی و مقاومت به خود میرائی بهبود یافته.

·         افزایش هدایت الکتریکی تا حد قابل توجه.

Ask a question
1000 characters left