آگهی استخدام
Pooya Gharb | جوایز و تقدیر نامه ها پویا غرب

لوح تقدیر از معاون رئیس جمهور در سال 91

لوح تقدیر از مدیر عامل شرکت توانیر به عنوان اولین تولید کننده هادی های پرظرفیت در سال 89

لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری در سال 82

لوح تقدیر از ریاست محترم جمهوری در سال 78

لوح تقدیر از وزیر صنایع در سال 81 به عنوان واحد صنعتی نمونه

لوح سپاس از وزیر صنایع در سال 78 به عنوان کارآمدی در تولید

تقدیرنامه از مدیر کل صنایع استان در سال 78

وح تقدیر از استاندار کرمانشاه در سال 85

تقدیرنامه از استاندار کرمانشاه در سال 78 به عنوان خود اتکای صنعتی

لوح تقدیر از مدیر کل سازمان تامین اجتماعی در سال 84 به عنوان کارآفرین برتر

لوح سپاس از خانه صنعت ومعدن در سال 84 به عنوان واحد نمونه

واحد صنعتی نمونه استان در سال 85

کارفرمای نمونه از طرف سازمان کار و امور اجتماعی در سال 85

واحد نمونه دوستدار کارگر در سال 84

 
 
 
 
Ask a question
1000 characters left